Thursday, June 19, 2008

Dana Pinjaman/Pembiayaan Agro Bank

Taklimat bersama Angro Bank semalam sungguh bermanfaat. Setiap orang mempunyai minat dalam sektor pertanian, ternakan dan perladangan, perlu menggunakan peluang ini sebaik mungkin untuk membangunkan ekonomi ummah. Antara pakej pinjaman yang ditawarkan oleh Agro Bank dengan kadar 3.75-4.00% ialah;

Dana Pinjaman/Pembiayaan Yang Disediakan
•Tabung untuk makanan (3F)
•Kredit Perusahaan Kecil dan Sederhana (TIKS)
•Skim Modal Usahawan Tani (MUST)
•Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM)
•Skim Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian (MPPB)
•Skim Beliatani
•Skim Tanam Semula Kelapa Sawit (TASKS)
•Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS)

Tabung Untuk Makanan (3F)
Objektif - Menggalakkan pelaburan di sektor pengeluaran makanan utama

Had Pembiayaan

•90% daripada kos projek maksimum RM 5 juta
•Pinjaman: - minimum RM 10,000 - maksimum RM 5 juta

Kelayakan Peminjam -Institusi syarikat hakmilik warganegara Malaysia

Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah.
Objektif - Mengurangkan kadar pengangguran di kalangan siswazah dan mewujudkan siswasah tani komersil

Had Pembiayaan

•Had maksimum RM 50,000
•Sehingga 100% daripada kos projek Kelayakan Peminjam
•Siswazah yang menggangur yang berminat dalam sektor pertanian
•Menjadikan pertanian sebagai kerjaya separuh masa

Maklumat lanjut sila hubungi ,Mohd Nasaruddin Baharuddin Eksekutif Penyeliaan PinjamanAgro Bank Cawangan Seremban Tel: 06 7639541

Nota: Muslimat akan anjurkan sesi ke-2 untuk taklimat yang seterusnya. Peluang ini harus direbut sewajarnya terutamanya kepada generasi muda yang masih menganggur dan perlukan modal untuk pertanian.

No comments: