Sunday, April 4, 2010

Untuk mendapat perhatian Allah

Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan ia telah berkata:
Jagalah (peliharalah) kenangan ingatan pada Allah, pasti engkau mendapatiNya di hadapanmu. Hendaklah engkau mengenal Allah di waktu lapang (senang), pasti Allah akan mengenal engkau di waktu engkau susah (sempit).Ketahuilah bahawa apa yang harus menyuimpang (tidak mengenali) padamu, tidak akan mengenai engkau, dan apa yang harus mengenai engkau tidak akan menyimpang padamu. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan ada berserta kesabaran, dan sesungguhnya kesenangan dan kesulitan itu ada bersamanya kemudahan.

No comments: