Friday, August 6, 2010

Salam Ramadhan Al-Mubarak

ﻪﺘﺎﻜﺮﺒﻮﷲﺍﺔﻤﺤﺭﻮﻡﻜﻴﻠﻋﻢﻼﺴﻠﺍ

Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati serta keikhlasan atas semua kekhilafan dan kelalaian yang pernah di lakukan baik secara langsung mahupun melalui dunia maya, Jauh didalam hati yang senantiasa didalam genggaman Allah, saya ingin memohon kemaafan atas kesalahan dan kesilapan samada yang sengaja atau tidak disengajakan kepada semua. Saya mengucapkan "Selamat Menyambut Ramadhan" Marhabban Ya Ramadhan,Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan memberikan Barkahnya di Bulan penuh Hikmah ini.
Mohd Hakki --Norwani--Ainul Mardhiyyah --Ainul Hanani --Abdullah Azzam --Ainul Afeefa

No comments: